مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ultrasonography: an introduction to normal structure and functional anatomy
doc type : Non-Persian Book
doc no : 325
NLM : ‭WN‬,‭200‬,‭U47‬,‭1995‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10220 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 11633 2 م‍رک‍زی‌ موجود