مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Family nursing: theory and assessment
conference : ‭Friedman, Marilyn M.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2932
NLM : ‭WY‬,‭18‬,‭F911f‬,‭1981‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 300 1 م‍رک‍زی‌ موجود