مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation and life
conference : ‭Hall, Eric J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 168
NLM : ‭WN‬,‭610‬,‭H176r‬,‭1978‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 477 1 م‍رک‍زی‌ موجود