مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Cambridge companion to freud
conference : ‭Freud, Zigmund‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1390
NLM : ‭WM‬,‭460‬,‭F889c‬,‭1991‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10941 1 م‍رک‍زی‌ موجود