مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و
پدیدآور : س‍ن‍ت‌اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ن۳‌ش۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۷۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۵۷۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۶۵۹۷ 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود