مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : گ‍ام‍ی‌ در خ‍ون‌
پدیدآور : ک‍ازرون‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۶۳‌گ۲‬,‭۱۳۵۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۲۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۱۷۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۴۲۷۷ 1 م‍رک‍زی‌ موجود