مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍د[ ۱۰۰ ]درس‌ س‍لام‍ت‍ی‌
پدیدآور : پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۰۵
رده پزشکی : ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌پ۴۳۵‌ص‬
موضوع : پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌/ب‍ه‍داش‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۹۷۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود