مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍اBS ISO 11620:2008
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۸۵/،۶۷۸‬,‭‌م۸‌ش۲‬,‭۱۳۹۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۷۷۶
موضوع : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا- ارزش‍ی‍اب‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۳۰۱۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌