مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اخ‍ص‌ ه‍رش‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ک‍م‍ل‌ آن‌
پدیدآور : دم‍رچ‍ی‌ ل‍و، م‍ن‍ص‍وره‌
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸د۸‬,‭۱۳۹۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۹۲۳
موضوع : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۵۳۶ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌