مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍اف‍ی‌ و ج‍ل‍ده‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
پدیدآور : ه‍ال‍دی‍ن‌، دان‍ک‍ن‌
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۲۷۰‬,‭‌ک۵‍ه۲‬,‭۱۳۶۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۲۷۱
موضوع : ج‍ل‍د س‍ازی‌ اس‍لام‍ی‌/ص‍ح‍اف‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌/ص‍ح‍اف‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا/م‍وزه‌ وی‍ک‍ت‍وری‌ و آل‍ب‍رت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۰۹۴۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌