مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اه‌ روای‍ت‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
پدیدآور : پ‍وراح‍م‍د، ک‍ی‍وم‍رث‌
شماره راهنما : ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ ۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۱۴۴
موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۹۹ 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌