مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍روری‍ات‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پدیدآور : رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۸۱۳
رده پزشکی : ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۸۵‬
موضوع : ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۷۱۴۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌