مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ل‍ب‌ ل‍ب‍اب‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ث‍ن‍وی‌
پدیدآور : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۵۲۹۹‬,‭آ۱‬,‭۱۳۸۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۷۶۷
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۶۱۳۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌