مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍اش‍ورا ش‍ن‍اس‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۵/،۴۱‬,‭‌س۲‌ع۲‬,‭۱۳۸۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۶۱۲
موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌/واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌/ع‍اش‍ورا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۲۱۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌