مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ح‍ج‌
پدیدآور : ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۸/،۱۸۸‬,‭‌ق۴‌ح۳‬,‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۶۳۹
موضوع : ح‍ج‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۵۳۹۰ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌