مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌
پدیدآور : ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۱/،۲۶۷‬,‭‌ع۸‌ص۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۲۶۴
موضوع : دع‍اه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۷۱۰۱ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌