مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : م‍ا از اه‍ال‍ی‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ ب‍ودی‍م‌
پدیدآور : ادی‍ب‌، ح‍م‍ی‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭د۷۴‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۳۸۱
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴ /ش‍ع‍ر آزاد
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۷۹۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌