مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و
پدیدآور : س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ن۳‌ش۲‬,‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۰۸۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۶۱۸ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌