مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
پدیدآور : زک‍ری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭ز۸‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۸۳۸
موضوع : اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۸۱۲۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌