مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍اب‍ی‍ن‍ای‌ ن‍وازن‍ده‌
پدیدآور : ک‍ارال‍ن‍ک‍و، ولادی‍م‍ی‍ر گ‍الاک‍ت‍ی‍و ن‍ووی‍چ‌
شماره راهنما : ‭PG‬,‭۳۴۶۷‬,‭‌ک۲‌ن۲‬,‭۱۳۶۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۷۸۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۶۴۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود