مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ظه‍ور و س‍ق‍وط رای‍ش‌ س‍وم‌
پدیدآور : ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌ لارن‍س‌
شماره راهنما : ‭QD‬,‭۲۵/،۲۵۳‬,‭‌ش۲ظ۹‬,‭۱۳۷۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۶۹
موضوع : آل‍م‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ -۱۹۴۵-۱۹۳۳ /ه‍ی‍ت‍ل‍ر، آدول‍ف‌،۱۹۴۵-۱۸۸۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۸۱۷ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۴۲۵۲ 2 م‍رک‍زی‌ موجود