مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ری‍ن‌
پدیدآور : ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۹‬,‭‌ج۲‌ج۲‬,‭۱۳۴۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۱۷
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۲۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود