مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ب‍ر ب‍ص‍ی‍ر :ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍واض‍ع‌ ح‍ق‌
پدیدآور : رف‍ع‍ت‍ی‌، ج‍لال‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۸/،۲۵۰‬,‭ر۷‌ص۲‬,‭۱۳۵۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۹۴
موضوع : ص‍ب‍ر(ق‍رآن‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۱۱۹ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌