مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ب‍اب‍ک‌ خ‍رم‌ دی‍ن‌ :دلاور آذرب‍ای‍ج‍ان‌
پدیدآور : ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۵۶۲‬,‭‌ن۷‌ب۲‬,‭۱۳۴۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۵۹
موضوع : ب‍اب‍ک‌ خ‍رم‌ دی‍ن‌، -۲۲۳ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۲۰۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۶۲۰۲ 2 م‍رک‍زی‌ موجود