مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ژاک‌ و ارب‍اب‍ش‌
پدیدآور : ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
شماره راهنما : ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۹ژ۲‬,‭۱۳۷۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۵۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۰۱۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود