مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ث‍لاث‌ رس‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌
پدیدآور : ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۶/،۱۹۸‬,‭‌ج۹‌ی۴‬,‭۱۳۷۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۷۰۶
موضوع : ج‍واز - اح‍ک‍ام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌/خ‍م‍س‌ - اح‍ک‍ام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌/پ‍ی‍ک‍رت‍راش‍ی‌ (ف‍ق‍ه‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۴۱۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود