مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ذن‌ م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌
پدیدآور : اوک‍وم‍ورو، ش‍وه‍اک‍و
شماره راهنما : ‭BQ‬,‭۴/،۹۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۸ذ۹‬,‭۱۳۷۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۳۴
موضوع : ذن‌/م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۳۳۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود