مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ م‍رم‍وز
پدیدآور : آرچ‍ر، ج‍ف‍ری‌
شماره راهنما : ‭PS‬,‭۳۵۵۱‬,‭ر۳‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۶۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۶۱۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود