مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍د ی‍اد
پدیدآور : ب‍ه‍ن‍ود، م‍س‍ع‍ود
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۸۰‬,‭‍ه۸۴آ۱۲‬,‭۱۳۷۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۵۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۴۴۷۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۴۴۷۵ 2 م‍رک‍زی‌ موجود