مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : چ‍را خ‍ج‍ال‍ت‌ م‍ی‌ک‍ش‍ی‍م‌؟
پدیدآور : زی‍م‍ب‍اردو، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‍ی‌.
شماره راهنما : ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭ز۹‌چ۴‬,‭۱۳۷۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۰۷
موضوع : خ‍ج‍ال‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۲۳۳۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود