مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا پ‍اس‍ک‍ال‌
پدیدآور : ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا ج‍ی‌.
شماره راهنما : ‭QA‬,‭۷۳/،۷۶‬,‭‌پ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۹۶۳
موضوع : پ‍اس‍ک‍ال‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۱۱۹ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌