مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ب‍ا خ‍ان‍م‍ان‌
پدیدآور : م‍ال‍و، ه‍ک‍ت‍ور ه‍ان‍ری‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۴۵۷‬,‭‌ب۲‬,‭۱۳۷۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۷۹۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۱۳۴ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌