پيمايش پيمايش

گروه كنترل دارو و غذا گروه كنترل دارو و غذا

 
تاريخچه و معرفي گروه
 
گروه شيمي مواد خوراكي و آبشناسي پزشكي كه از سال 1381 گروهي مستقل از گروه سم شناسي  و داروشناسي گرديد، در سال 1383 با عنوان گروه کنترل دارو و غذا (Drug and Food Control) به صورت يک گروه مستقل در دانشکده داروسازي واقع در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران آغاز به کار کرد.
در حال حاضر اين گروه داراي 6 آزمايشگاه تخصصي با امکانات مناسب براي انجام تحقيقات علمي- کاربردي در زمينه­هاي ميکروب شناسي، کنترل ميکروبي فرآورده هاي دارويي و غذايي، آب شناسي، کنترل فيزيکوشيميايي فرآورده هاي دارويي، کنترل و تجزيه مواد غذايي،  تحقيقات پروبيوتيک و کنترل فرآورده هاي بيولوژيک و همچنين يک آزمايشگاه آموزشي براي ارائه دروس عملي مربوط به اين رشته است.
 9 عضو هيئت علمي تمام وقت در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي در اين گروه اشتغال دارند که حاصل فعاليت­هاي آن­ها در طي سال­هاي اخير، اجراي بيش از 60 طرح تحقيقاتي مصوب، انتشار بيش از 200 مقاله علمي در مجلات معتبر خارجي و داخلي، راهنمائي حدود 200 پايان نامه کارشناسي ارشد، دکتراي عمومي و تخصصي و نيز شرکت در تعداد زيادي کنگره خارجي و داخلي مي باشد.
 
  بازگشت