پيمايش پيمايش

گروه شيمي دارويي گروه شيمي دارويي

 
تاريخچه گروه
 
گروه شيمي دارويي، جزء قديميترين گروههاي دانشكده داروسازي تهران مي باشد كه در سال 1343-1342 تاسيس گرديد و فعاليت خود را شما از سال 1349-1348 آغاز كرد. اين گروه از ابتداي تاسيس فعالانه در زمينه سنتز داروهاي جديد و معرفي آن به جامعه علمي و نيز بهينه سازي روشهاي ساخت داروهاي مورد استفاده كارخانجات دارويي فعاليت داشته است. همچنين گروه در زمينه استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي گياهان دارويي فعاليت چشمگيري داشته است. آزمايشگاههاي شيمي آلي گروه جزء فعالترين آزمايشگاههاي دانشكده محسوب مي گردد كه دانشجويان زيادي در زمينه پايان نامه و پروژه تحقيقاتي خود در آن مشغول بكار بوده و هستند. همچنين بعد از تشكيل دوره هاي تخصصي شيمي دارويي و داروسازي هسته اي گروه نقش مهمي در تربيت نيروي علمي مورد نياز كشور داشته است بطوريكه فارغ التحصيلان اين دوره ها در دانشكده هاي داروسازي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي سراسر كشور در حال حاضر مشغول بكار مي باشند. فعاليتهاي تحقيقاتي گروه داراي فعاليتهاي مختلف در زمينه هاي مختلف شيمي دارويي از جمله شيمي تجزيه، سنتز، آناليز، شناسايي تركيبات گياهي با استفاده از فعاليتهاي مختلف دستگاهي، طراحي دارو با كامپيوتر، راديوفارماسي مي باشد. كارهاي پژوهشي گروه توسط تكنسين هاي گروه، دانشجويان دوره عمومي و دانشجويان دوره عمومي و دانشجويان تخصصي و اعضاء هيئت علمي انجام مي گيرد. گروه در ارائه سرويس دستگاهي به دانشكده و دانشگاه در مراكز علمي و كارخانجات دارويي شركت فعال دارد. همچنين دانشجوياني از رشته هاي مرتبط همچون شيمي، بيوشيمي، بيوفيزيك، و غيره نيز از دانشگاههاي مختلف در زمينه هاي پايان نامه خود مشغول بكار مي باشند.
گروه در حال حاضر 12 عضو هيئت علمي دارد.
در گروه شيمي دارويي دو رشته تخصصي شيمي دارويي و داروسازي هسته اي ارائه مي گردد. نحوه پذيرش دانشجو در دوره تخصصي از طريق شركت در آزمون پذيرش دستيار كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي گردد مي باشد.
جهت شركت در امتحان علاوه بر شرايط عمومي داوطلب بايد داراي مدرك دكتري عمومي داروسازي از داخل يا خارج كشور و يا كارشناسي شيمي و يا رشته هاي مرتبط باشد. مدرك تحصيلي اين دوره Ph.D. يا دكتري تخصصي مي باشد. دانشجويان پس از طي دوره دروس نظري كه معمولا" 2 سال مي باشد در امتحان جامع (يا بورد تخصصي) شركت نموده و پس از احراز نمره قبولي مجاز به ادامه دوره كه به صورت انتخاب پروژه تحقيقاتي در قالب پايان نامه است مي باشند.
نخستين سال پذيرش دستيار در رشته شيمي دارويي 1367 بود.
  بازگشت