اخبار اخبار

آمار شرکت کنندگان در کارگاه هاي آموزشي کتابخانه مرکزي در تابستان 1390
آمار شرکت کنندگان در کارگاه هاي آموزشي کتابخانه مرکزي در تابستان 1390 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه MD Consult
اطلاعيه MD Consult در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه کارگاه تابستان 1390
اطلاعيه کارگاه تابستان 1390 در مورد بیشتر بخوانید »
عملکرد واحد آموزش کتابخانه مرکزي در بهار 1390
عملکرد واحد آموزش کتابخانه مرکزي در بهار 1390 در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجموعه کامل EMeJ Plus
دسترسي آزمايشي به مجموعه کامل EMeJ Plus در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي و نمايه بين المللي...
دسترسي مجدد به پايگاه اطلاعاتي و نمايه بين المللي... در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به مجموعه web of science
دسترسي به مجموعه web of science در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي رايگان به ژورنال ها و کتب الکترونيکي
دسترسي رايگان به ژورنال ها و کتب الکترونيکي در مورد بیشتر بخوانید »
برنامه آموزشي کتابخانه مرکزي در بهار 90
برنامه آموزشي کتابخانه مرکزي در بهار 90 در مورد بیشتر بخوانید »
عملکرد آموزشي کتابخانه مرکزي در سال 1389
عملکرد آموزشي کتابخانه مرکزي در سال 1389 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 120 - 111 از 121 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 13