اخبار اخبار

دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Thieme
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Thieme در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه آموزشي علم سنجي
کارگاه آموزشي علم سنجي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه هاي تابستاني کتابخانه مرکزي
کارگاه هاي تابستاني کتابخانه مرکزي در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به مجموعه منابع Reaxys
دسترسي به مجموعه منابع Reaxys در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به پايگاه Ulrich
دسترسي به پايگاه Ulrich در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه علم سنجي
کارگاه علم سنجي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران
کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران در مورد بیشتر بخوانید »
اسلايدهاي مربوط به کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران
اسلايدهاي مربوط به کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Sage
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Sage در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان
اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 20 - 11 از 114 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 12