اخبار اخبار

اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان
اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران ورودي 95
برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران ورودي 95 در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي ويژه دانشجويان ورودي 95
برگزاري کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي ويژه دانشجويان ورودي 95 در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به 33 عنوان مجلات BMJ
دسترسي آزمايشي به 33 عنوان مجلات BMJ در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه آموزشي يکروزه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده بهداشت
کارگاه آموزشي يکروزه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده بهداشت در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid
برگزاري گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid در مورد بیشتر بخوانید »
گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid
گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به منابع ناشر Wiley ...
دسترسي آزمايشي به منابع ناشر Wiley ... در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه Reaxys ويژه اعضاء هيأت علمي دانشکده داروسازي
برگزاري کارگاه Reaxys ويژه اعضاء هيأت علمي دانشکده داروسازي در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده پرستاري و مامايي
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده پرستاري و مامايي در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 20 - 11 از 105 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 11