اخبار اخبار

کارگاه آموزشي يکروزه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده بهداشت
کارگاه آموزشي يکروزه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده بهداشت در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid
برگزاري گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid در مورد بیشتر بخوانید »
گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid
گردهمايي آموزشي منابع اطلاعاتي Ovid در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به منابع ناشر Wiley ...
دسترسي آزمايشي به منابع ناشر Wiley ... در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه Reaxys ويژه اعضاء هيأت علمي دانشکده داروسازي
برگزاري کارگاه Reaxys ويژه اعضاء هيأت علمي دانشکده داروسازي در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده پرستاري و مامايي
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده پرستاري و مامايي در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده داروسازي
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده داروسازي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده بهداشت
کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده بهداشت در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به منابع emerald به صورت آزمايشي
دسترسي به منابع emerald به صورت آزمايشي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه منطقه اي کتابدار باليني برگزار گرديد
کارگاه منطقه اي کتابدار باليني برگزار گرديد در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 20 - 11 از 101 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 11