اخبار اخبار

دسترسي آزمايشي به منابع ناشر Wiley ...
دسترسي آزمايشي به منابع ناشر Wiley ... در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه Reaxys ويژه اعضاء هيأت علمي دانشکده داروسازي
برگزاري کارگاه Reaxys ويژه اعضاء هيأت علمي دانشکده داروسازي در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده پرستاري و مامايي
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي 95 دانشکده پرستاري و مامايي در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده داروسازي
برگزاري کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده داروسازي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده بهداشت
کارگاه آشنايي با منابع اطلاعاتي ... دانشجويان ورودي 95 دانشکده بهداشت در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به منابع emerald به صورت آزمايشي
دسترسي به منابع emerald به صورت آزمايشي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه منطقه اي کتابدار باليني برگزار گرديد
کارگاه منطقه اي کتابدار باليني برگزار گرديد در مورد بیشتر بخوانید »
هدف از برگزاري کارگاه کتابدار باليني از نگاه رييس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
هدف از برگزاري کارگاه کتابدار باليني از نگاه رييس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد در مورد بیشتر بخوانید »
آگاهي رساني بخش منابع الکترونيکي
آگاهي رساني بخش منابع الکترونيکي در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي رايگان به بانک اطلاعاتي Reaxys
دسترسي رايگان به بانک اطلاعاتي Reaxys در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 20 - 11 از 98 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 10