اخبار اخبار

دانلود فيلمهاي آموزشي منابع الکترونيکي
دانلود فيلمهاي آموزشي منابع الکترونيکي در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي رايگان به کتابخانه پزشکي بهاور به مدت يک سال فراهم مي باشد.
دسترسي رايگان به کتابخانه پزشکي بهاور به مدت يک سال فراهم مي باشد. در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به پايگاه Md consult
دسترسي به پايگاه Md consult در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه (قابل توجه گروه هاي آموزشي، اعضاء محترم هيات علمي و دانشجويان)
اطلاعيه (قابل توجه گروه هاي آموزشي، اعضاء محترم هيات علمي و دانشجويان) در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي تا ماه سپتامبر 2013
دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي تا ماه سپتامبر 2013 در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به پايگاه اطلاعاتي Ovid
دسترسي به پايگاه اطلاعاتي Ovid در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه تاييد ثبت نام در کارگاه
اطلاعيه تاييد ثبت نام در کارگاه در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه مهم (Pmdr)
اطلاعيه مهم (Pmdr) در مورد بیشتر بخوانید »
برنامه آموزشي کتابخانه مرکزي در تابستان 1391
برنامه آموزشي کتابخانه مرکزي در تابستان 1391 در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به پايگاه OVid
دسترسي به پايگاه OVid در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 100 - 91 از 122 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 13