اخبار اخبار

دسترسي به مجموعه منابع Reaxys
دسترسي به مجموعه منابع Reaxys در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي به پايگاه Ulrich
دسترسي به پايگاه Ulrich در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه علم سنجي
کارگاه علم سنجي در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران
کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران در مورد بیشتر بخوانید »
اسلايدهاي مربوط به کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران
اسلايدهاي مربوط به کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Sage
دسترسي آزمايشي به مجلات ناشر Sage در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان
اطلاعيه برگزاري کارگاه آموزشي آنلاين Ovid توسط موسسه نسيم ايمان در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران ورودي 95
برگزاري کارگاه جستجوي منابع الکترونيکي ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي و دستياران ورودي 95 در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاري کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي ويژه دانشجويان ورودي 95
برگزاري کارگاه آشنايي با کتابخانه مرکزي و منابع اطلاعاتي ويژه دانشجويان ورودي 95 در مورد بیشتر بخوانید »
دسترسي آزمايشي به 33 عنوان مجلات BMJ
دسترسي آزمايشي به 33 عنوان مجلات BMJ در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 20 - 11 از 111 نتیجه
تعداد در هر صفحه 10
از 12