اخبار اخبار

«بازگشت

مهارت ارتباط شفاهي کتابداران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

 

 

 

کارگاه مهارت ارتباط شفاهي ويژه کتابداران

 

کارگاه آموزشي مهارت ارتباط شفاهي ويژه کتابداران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در تاريخ 29/7/96 در محل ورک شاپ کتابخانه مرکزي تشکيل گرديد. در اين کارگاه کتابداران با مفاهيمي همچون مباني و سطوح ارتباط شفاهي – الگوهاي ارتباط – کانال انتقال پيام و متغيرهاي آن و همچنين ارتباط گفتاري و شنيداري آشنا شدند

 

 


نظر
لینک مطلب :