اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه مهارت ارتباط شفاهي کتابداران

 

 

 

کارگاه مهارت ارتباط شفاهي کتابداران

به اطلاع مي رساند کتابخانه مرکزي جهت کتابداران مراکز کارگاه مهارت ارتباط شفاهي را روز شنبه مورخ 29/07/1396 ساعت 8 صبح در سالن ورک شاپ کتابخانه مرکزي برگزار مي نمايد.


 


نظر
لینک مطلب :