اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه اخلاق حرفه اي کتابداران

 

 

 

برگزاري کارگاه اخلاق حرفه اي ويژه کتابداران

    کارگاه آموزشي دو روزه اخلاق حرفه اي ويژه کتابداران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در تاريخ 24/11/95 در محل ورک شاپ کتابخانه مرکزي آغاز گرديد. در اين کارگاه ضمن بررسي بسترهاي ظهور اخلاق مدرن در جهان جديد، مباني و مفاهيم اخلاق ، آموزه هاي اسلام در حوزه هاي اخلاق حر فه اي، کتابداران ملزم به ارائه تحليل ماتريس SWOTبراي کتابخانه هاي وابسته به دانشگاه گرديدند.

 

 


نظر
لینک مطلب :