اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به پايگاه SAge

 

 

 

دسترسي آزمايشي به پايگاه Sageتا پايان فوريه 2016 دسترسي آزمايشي براي اولين بار در ايران به بيش از 270 عنوان ژورنال تخصصي و 264000 عنوان مقاله به آدرس http://online.sagepub.comفراهم گرديده است.

 

 

 


نظر
لینک مطلب :