اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه علم سنجي

 

 

 

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

    گروه علم سنجي دانشگاه علوم پزشکي به همراه مدير محترم اطلاع رساني دانشگاه جهت ورود اطلاعات اعضاي محترم هيأت علمي در سامانه علم سنجي مطابق برنماه ذيل به دانشکده ها مراجعه مي کنند لذا از اعضاي محترم هيأت علمي خواهشمند است در تاريخ هاي مذکور در دانشکده مربوطه حضور داشته باشند.

چهارشنبه - دندانپزشکي -  24/3/96

شنبه - بهداشت - 27/3/96

يکشنبه - پيراپزشکي، پرستاري - 28/3/96

دوشنبه - پزشکي - 29/3/96

سه شنبه - داروسازي - 30/3/96

 

 


نظر
لینک مطلب :