اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه آموزشي علم سنجي

 

 

 

کارگاه آموزشي علم سنجي

شاخص ها و سنجه هاي ارزيابي علم در تاريخ 96/5/30 با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سالن ورک شاپ کتابخانه مرکزي برگزار گرديد . در اين کارگاه ضمن بيان عنوان شاخص ها، شرکت کنندگان ضمن آشنايي با سامانه علم سنجي دانشگاه پروفايلهاي مورد نياز را در پايگاه هاي استنادي ايجاد نمودند
 
 

 


نظر
لینک مطلب :