اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي به پايگاه Ulrich

 

 

 

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي


به اطلاع اعضاء محترم هيأت علمي و پژوهشگران مي رساند، دسترسي به پايگاه Ulrich از طريق آدرس ذيل برقرار گرديده است.

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

 


 


نظر
لینک مطلب :