اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي به مجموعه منابع Reaxys

 

 

 

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و پژوهشگران دانشکده داروسازي

دسترسي به بانک اطلاعاتي Reaxys که دربرگيرنده اطلاعات مواد شيميايي، مقالات مجلات شيمي آلي و معدني و دارويي، اطلاعات سم شناسي و داروشناسي و ... است، جهت دانشکده داروسازي کرمانشاه ايجاد گرديد اين بانک اطلاعاتي براي رشته هاي داروسازي، شيمي دارويي، سم شناسي، بيوشيمي، تغذيه و مواد غذايي کاربردي است.

 


نظر
لینک مطلب :