اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به مجموعه مجلات ناشر JAMA

 

 

 

دسترسي آزمايشي به مجموعه مجلات ناشر JAMA

 

به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي (Trial)به مجموعه مجلات ناشر JAMAبه مدت سه ماه فراهم شده است. ناشر مذکور 12 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم بياليني پزشکي منتشر مي کند. علاوه بر اين، JAMA Networkدربرگيرنده فيلم ها و فايل هاي صوتي آموزشي و منابع آموزش مداوم پزشکي است.

 

 


نظر
لینک مطلب :