اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي آزمايشي به مجموعه انتشارات Ebsco

 

 

 

دسترسي آزمايشي به مجموعه انتشارات Ebsco

 

به اطلاع اعضاء محترم هيات علمي، پژوهشگران و دانشجويان مي­رساند ، مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي ناشرEBSCO، دسترسي آزمايشي(Trial)دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور به مجموعهDynaMed Plusکه يک منبع مرجع تصميم‌سازي باليني مشابهUpToDate است از طريق آدرسhttp://www.dynamed.com/ به مدت سه ماه براي همه دانشکده/دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور فراهم شده است. در مطالعات مختلف مجموعهDynaMed Plus مشابه و به عنوان جايگزينUpToDate معرفي شده است.

 


 


نظر
لینک مطلب :